Moerenburg

Over Moerenburg .

Ja, er is ook van alles te vinden over Moerenburg wat nog niet zo goed bekend is.
In 1940 arriveren onze Oosterburen in Tilburg en zij kwamen natuurlijk uit de richting Oisterwijk.
Ter hoogte van Zomerlust  passeerden ze een plek waar al eerder gevochten werd.
Lees maar mee.


Kees Smeulders was een man die in de jaren twintig diverse van zijn herinneringen in de krant publiceerde.
Dit is er een van.

De boerderij waar hij over spreekt  lag in de huidige Zwaaikom,aan het begin van de zijtak naar de Piushaven.
Op die hoogte, aan de zuidzijde van de zijtak, lagen enkele woningen die pas na de oorlog zijn afgebroken.
Dat stond toen bekend als “klein Scheveningen”.
Het zijn de burgerwoningen waar hij over spreekt.(zie ook Pierre van Beek. google daar toe: Cubra Hogendries)
Ze lagen aan de Kommerstraat.
Het schoor lag volgens mij over de Oisterwijksebaan ter hoogte van nr 75.


Op deze foto uit 1948 ziet u de restanten van “klein Scheveningen” liggen, rechts onder het viaduct.


Uit het dagboek van A van Willigen.


Dit komt uit de herinneringen van Pieter Vreede.
Restantanten van de slag waren nog te vinden in het Tilburgs museum.
Waar zijn ze nu?


Het kasteeltje van Moerenburg.

Dit gebeurt er in Juli 1878.
Natuurlijk rijst de vraag waar het kasteeltje dan wel stond.


Na lang zoeken heb ik het kunnen vinden.
Het was ongeveer op de plaats waar nu het parkeerterrein van Were Di ligt, en dat zou een verklaring kunnen zijn voor de knik in de Moerenburgseweg ter plaatse.

Lex Verhoeven.

 

Copyright© 2009/2017 Lexverhoeven®