WOII – Tilburg van 1940 tot 1944

Deze documentaire begint kort voor de tweede wereldoorlog en dan verder met overval van Hitler Duitsland op Polen in september 1939, daarna de bezetting van Nederland. Omdat de Duitsers in het noord oosten zijn binnen gevallen waren er in Tilburg geen gevechten, omdat Nederland al gecapituleerde voor de Duitsers in Tilburg waren. Daarna tijdens bezetting ging het leven gewoon verder, Nederland ging het in vergelijk met oost Europa nog redelijk goed. Er zijn beelden te zien van onder andere de kermis in 1942, die door de oorlog op het terrein van het sportpark van Willem II aan de Goirlseweg werd verlegd.

Op 23 oktober begint dan met operatie “Pheasant” de bevrijding voor Noord Brabant, en de geallieerde bereikten Tilburg dan op 27 oktober 1944 en stoten niet op erg veel weerstand van de Duitse troepen.

8 dagen na de bevrijding, op 4 november werd er bij het Paleis-Raadhuis voor op het Willemsplein een grote feestelijke militaire parade gehouden met een toespraak van Burgemeester Jan van de Mortel. Verder aanwezig was Prins Bernard die het defilé bijwoonde en na beëindiging zelf aan het stuur in een jeep wegreed. 

Jac Biermann